Nazaj na izdelke

Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine »eTrgovinica«

1. UVOD

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine »eTrgovinica« (v nadaljevanju: Pravila in pogoji poslovanja) so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1) ter Zakonom o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT), na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za spletno in elektronsko poslovanje.

Splošni pogoji poslovanja urejajo način delovanja spletne trgovine [www.etrgovinica.si] (v nadaljevanju “spletna trgovina”), ki jo upravlja [MS UP d.o.o., Pod Pogovco 3, 4294 Križe, tel: 01 82 82 795, info@etrgovinica.com, Matična številka: 8866627000, Davčna številka: SI93087152 ] (v nadaljevanju “trgovec”), pravice in obveznosti ponudnika in obiskovalcev (v nadaljevanju: »uporabnik«) spletne trgovine ter uporabnikov, ki izvršijo preko spletne trgovine nakup (v nadaljevanju: “kupec”). Uporabnik in kupec se razlikujeta v tem, da kupec s trgovcem sklene kupoprodajno pogodbo, medtem ko uporabnik tega ne stori. Kupec je obenem tudi uporabnik, uporabnik pa ni nujno kupec.

Splošni pogoji poslovanja določajo delovanje spletne trgovine, pravice in obveznosti uporabnikov, kupcev in spletne trgovine ter urejajo poslovni odnos med trgovcem in kupcem.

Kupca zavezujejo Splošni pogoji poslovanja, ki so veljavni v trenutku nakupa (oddaje spletnega naročila). Kupec je ob oddaji naročila vsakič posebej opozorjen na Splošne pogoje poslovanja in z oddajo naročila potrdi svojo seznanjenost z njimi. Nakup v spletni trgovini je možen tudi brez predhodne registracije.

Blago, ki ga spletna trgovina prodaja so posamezni izdelki in artikli. V nadaljevanju za vse zgoraj našteto velja poimenovanje blago.

2. DOSTOPNOST INFORMACIJ

Trgovec se zavezuje, da bodo uporabniku in kupcu vselej na voljo:

– informacije o identiteti trgovca (ime in sedež trgovca in upravitelja spletne trgovine, davčna in matična številka trgovca in upravitelja spletne trgovine);

– informacije o kontaktnih podatkih, ki uporabniku in kupcu omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo s trgovcem (e-poštni naslov in telefon trgovca);

-informacije o bistvenih značilnostih blaga spletne trgovine, vključno s poprodajnimi aktivnostmi in garancijami;

– informacije o dostopnosti blaga spletne trgovine, ki naj bi bili dostopni v razumljivem roku;

– informacije o dobavljivosti in roku dobave blaga, o katerih je uporabnik oziroma kupec vsakokrat obveščen po elektronski pošti;

– informacije o pogojih dostave blaga spletne trgovine in sicer najmanj o možnih načinih, krajih in rokih dostave blaga;

– informacije o vseh cenah blaga, ki so jasno in nedvoumno določene s prikazom strukture cene, pri kateri je cena blaga sestavljena iz neto cene blaga, morebitnih davkov, stroškov dostave in drugih dajatev;

– informacije o mogočih načinih plačila;

– informacije o časovni veljavnosti ponudbe iz spletne trgovine;

– informacije o rokih, v katerem je še možno odstopiti od pogodbe in pogojih za odstop ter morebitnih stroških, ki zaradi tega nastanejo trgovcu in/ali kupcu;

– informacije o možnosti vračila blaga spletne trgovine in o stroških takega vračila ali odpovedi, ki zaradi tega nastanejo trgovcu in/ali kupcu;

– informacije o postopku s pritožbo kupca ter podatki o kontaktni osebi trgovca za stike s kupci.

3. PODATKI O VPISU V REGISTER

Naziv družbe: MS UP d.o.o.

Sedež: Pod Pogovco 3, 4294 Križe

Matična številka: 8866627000

Davčna številka: SI93087152

Davčni zavezanec: JA

Vpis v registrski organ: 6. 5. 2021

SKD: G47.910 – Trgovina na drobno po pošti ali po internetu

Družba je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Kranju, pod opr. št. 2021/16012

4. RAZLIKOVANJE MED POTROŠNIKI IN SUBJEKTI, KI SE UKVARJAJO S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO

Uporabniki in kupci spletne trgovine so lahko fizične ali pravne osebe. Spletna trgovina in fizične osebe medsebojne obveznosti urejajo s temi Pravili in pogoji poslovanja. Spletna trgovina in pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, medsebojne obveznosti uredita s pogodbo, kjer opredelita splošne in posebne pogoje sodelovanja. V primerih, ko naročilo izvede pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastniško vlogo, zanjo veljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov le v primerih, ko je to posebej navedeno v samem zakonu.

Nakup je v spletni trgovini za fizične osebe možen z vsakokratnim nakupom brez registracije. S klikom »Dodaj v košarico« uporabnik in kupec, ki je fizična oseba, potrjuje in zagotavlja, da je starejši od 18 let ter da mu ni odvzeta poslovna sposobnost.

Nakup je v spletni trgovini za subjekte, ki se ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo možen, ko se trgovec in kupec o nakupu dogovorita s pogodbo, kjer opredelita splošne in posebne pogoje poslovanja predvsem, ne pa izključno glede:

 • načina plačila
  • z gotovino ob prevzemu (veljajo zakonske omejitve gotovinskega plačevanja),
  • z nakazilom na račun prodajalca po ponudbi oziroma predračunu,
  • z odloženim plačilom za pravne osebe z ustrezno boniteto;
 • odstopa od pogodbe
 • vračila izdelkov.

5. DOSTOPNOST BLAGA

Nakupovanje v spletni trgovini poteka v slovenskem jeziku 24 ur na dan in 7 dni v tednu. Blago uporabnik izbira in naroča iz seznama blaga v spletni trgovini. Ponudba in dostopnost blaga v spletni trgovini se zaradi narave poslovanja preko spleta pogosto in hitro spreminja ter posodablja in zato lahko pride tudi do napak. Za blago, je ponujeno v spletni trgovini je navedena zaloga. Navkljub rednemu posodabljanju stanja zalog, trgovec ne izključuje možnosti, da stanje zalog v obdobjih med posameznimi posodobitvami stanja zalog, ni enako dejanskemu.

6. CENE BLAGA

Cene v spletni trgovini so predstavljene kot spletne cene. Spletna cena je cena, ki velja za nakup preko spleta v okviru ponujenih možnosti plačila. Vse cene v spletni trgovini so navedene v evrih (EUR) in vsebujejo davek na dodano vrednost, razen pri blagu, kjer je to izrecno drugače navedeno. Prav tako je pred nakupom uporabniku in kupcu na voljo struktura spletne cene, ki pojasnjuje iz katerih postavk je sestavljena spletna cena. Spletno ceno sestavljajo neto cena blaga, davki, stroški dostave in morebitne druge dajatve. Stroški dostave in morebitne druge dajatve so navedene ob izračunu vrednosti naročila pred elektronsko potrditvijo naročila in nadalje tudi na računu. Spletne cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti, zato veljajo do vsakokratne njihove spremembe. Posebne cene v spletni trgovini so označene. Spletne cene se oblikujejo tudi na osnovi akcijskih in promocijskih cen. Akcijska cena je znižana redna spletna cena, po kateri se prodaja predstavljeno blago za določen ali nedoločen čas. Akcijska cena je tudi t.i. »jackpot cena«, ki kupcu blaga na spletni strani v času prvih dveh ur po uspešnem nakupu blaga po spletni ceni omogoča nakup drugega izbranega blaga po akcijski »jackpot ceni«, ki znaša 9,99 eur. Ponudba blaga, ki je na voljo po »jackpot ceni« se spreminja, spremembe so v domeni spletne trgovine »eTrgovinica«. Preklic naročila prvotnega blaga, tako da bi kupec opravil le nakup blaga po »jackpot ceni« ni mogoč, nujni pogoj za nakup blaga po »jackpot ceni« je prvotni nakup blaga po redni spletni ceni. Ta (prvotni) nakup daje uporabniku/kupcu nadaljnjo opcijo in ugodnost, da v košarico poleg osnovnega naročila oziroma nakupa doda dodatno blago po akcijski »jackpot ceni«. Spletne cene blaga v spletni trgovini se lahko spreminjajo. Kljub naporom, da bi zagotovili ažurne in točne podatke, se lahko zgodi, da je podatek o spletni ceni napačen. Da se takšne napake kar se da hitro odpravijo, trgovec prosi, da ga uporabnik oziroma kupec o njih obvesti preko e-pošte ali telefonske številke, objavljene na spletni strani. V primeru, da se spletna cena med obdelavo naročila spremeni (od trenutka oddaje naročila do potrditve naročila) , bo trgovec a) kupcu to sporočil in ga obvestil o novih spletnih cenah, kupec pa ima v takšnem primeru možnost svoje naročilo spremeniti ali ga deloma ali v celoti preklicati ali pa potrditi naročilo po novih cenah in b) kupcu omogočil odstop od nakupa in mu hkrati ponudil rešitev, ki bo šla v obojestransko korist in zadovoljstvo.

7. NAČINI PLAČILA

Trgovec omogoča naslednje načine plačila blaga iz spletne trgovine:

 • s plačilno ali kreditno karico MasterCard, Visa/Visa Electron,
 • z nakazilom na račun trgovca po ponudbi oziroma predračunu,
 • s plačilom po povzetju.

V primeru plačila z debetnimi ali kreditnimi karticami veljajo še naslednji pogoji:

 • plačnik mora biti ista oseba, kot je imetnik debetne ali kreditne kartice,
 • po potrditvi prejema naročila ni možna sprememba vsebine naročila oziroma končnega zneska naročila, razen izjemoma po dogovoru s trgovcem

V primeru plačila po povzetju kupec nosi stroške v višini, ki mu je s strani trgovca prikazana pred oddajo naročila.

Trgovec ob nakupu kupcu izda račun na trajnem mediju.

8. GARANCIJA

Blago ima garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu, kjer je tudi naveden rok trajanja garancije. Garancija je veljavna ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Informacija o garanciji je navedena tudi na strani s predstavitvijo blaga. Če informacije o garanciji ni, izdelek nima garancije ali pa podatek v tem trenutku ni znan. V slednjem primeru lahko kupec ali uporabnik kontaktira trgovca, ki bo zagotovil ažurno informacijo glede obstoja in pogojev garancije.

9. PREVZEM ARTIKLOV, VRNJENIH IZ OBRAVNAVE

Kupec je dolžan blago, ki ga je trgovcu izročil v garancijsko ali drugačno obravnavo, po zaključku obravnave prevzeti. Kupcu bo blago vrnjeno na naslov za dostavo. Trgovec kupcu pošlje obvestilo o vrnitvi blaga iz obravnave ter ga pozove na prevzem blaga. Kupec je dolžan blago prevzeti v roku 14 dni od dneva obvestila.

Če kupec blaga ne prevzame v navedenem roku, se artikel izroči v hrambo trgovcu. Trgovec hrani artikel v lastnem skladišču do poteka 6 mesecev od dneva obvestila. Trgovec ima za to obdobje pravico do povračila vseh stroškov skladiščenja ter pravico do povračila vseh stroškov, potrebnih za ohranitev blaga.

Po poteku 6 mesecev od dneva obvestila lahko trgovec blago proda prek svoje spletne trgovine in doseženi znesek kupnine, po odbitku prodajnih in ostalih stroškov prodajalca, nakaže kupcu. V primeru, da je vrednost blaga neznatna, to je, ko spletna cena ne presega 22 eurov z vključenim DDV, ga lahko trgovec podari v dobrodelne namene in v tem primeru kupcu ni dolžan nobenega vračila. Trgovec 15 dni pred iztekom 6 mesečnega roka hrambe kupca obvesti o nameravani prodaji oziroma o podaritvi blaga, po prodaji pa tudi o doseženi ceni in znesku stroškov ter o nakazilu preostanka kupnine na transakcijski račun kupca.

10. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Trgovec ni odgovoren za posledice uporabe blaga, kupljenih v spletni trgovini, ki nastanejo zaradi uporabe, ki ni v skladu z navodili za uporabo tega blaga. Trgovec ni odgovoren za motnje v poteku prodaje, ki so posledica ravnanja kupca ali ponudnikov poti oziroma infrastrukture, ki jo uporablja spletna trgovina. Trgovec deluje v skladu z veljavno zakonodajo in v vsakem trenutku skrbi za kupce. V morebitnih sporih si prizadeva za sporazumno rešitev. Vsako morebitno pritožbo lahko kupec naslovi na objavljene kontakte. Trgovec se ves čas trudi zagotavljati ustrezni slikovni material, opise in navodila izdelkov. Fotografije izdelkov v spletni trgovini so fotografije enakih izdelkov, kot se dejansko prodajo kupcu. Blago trgovec pridobiva od različnih dobaviteljev, zato lahko pride do manjših odstopanj pri embalaži ali izgledu izdelka. Ta odstopanja nikakor ne vplivajo na kvaliteto ali funkcionalnost izdelka. Kupci lahko kadarkoli opozorijo trgovca na morebitne napake. Kupec mora pred uporabo prebrati in upoštevati navodila, priložena določenemu blagu. Vsako blago je potrebno pred uporabo na varen način preizkusiti. V kolikor kupec ni popolnoma prepričan na kakšen način bi izdelek preizkusil, kupcu svetujemo, da izdelka ne uporablja, o težavi obvesti trgovca ali izdelek vrne. Trgovec in/ali oseba, za katero je odgovoren trgovec, odgovarja za vso škodo, ki jo kdorkoli od njiju povzroči namenoma ali iz malomarnosti, kot tudi za vse jamčevalne zahtevke iz naslova stvarnih napak, pravnih napak ali garancije (kadar je le-ta dana), ne ne prevzema pa odgovornosti za posredno ali neposredno škodo, ki izven zgoraj navedenih obveznosti nastane z uporabo izdelkov, ne glede na to ali je šlo za pravilno ali nepravilno rabo izdelka s strani kupca ali tretje osebe. Ta izključitev je v veljavi v največji možni meri, ki jo dopušča zakonodaja. V primeru odškodninskega zahtevka proti trgovcu, trgovec svojo odgovornost za škodo omejuje na trikratnik prodajne vrednosti blaga, razen v primeru, ko bi bila taka omejitev v očitnem nesorazmerju z povzročeno škodo.

11. PIŠKOTKI

Piškotek je kratko besedilo, ki ga spletna stran ob obisku spletne strani, na kateri deluje spletna trgovina pošlje brskalniku. S pomočjo piškotka spletna stran prepozna, in si zapomni podatke o obisku spletne strani in obiskovalcu spletne strani omogoči prijazno ter enostavnejšo spletno akivnost. S pomočjo piškotkov trgovec prilagaja vsebine na spletni strani, si zapomni preference obiskovalca in beleži obisk spletne strani oziroma spletne trgovine. Brskanje po spletni trgovini s piškotki je prijetnejše, hitrejše in učinkovitejše. Vsak obiskovalec ob začetku obiska spletne strani oziroma trgovine prejme piškotek za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na računalnik obiskovalca lahko spletna trgovina shrani tudi druge piškotke, ki so namenjeni obveščanju o delovanju in promocijah ter dogodkih, ki potekajo v okviru spletne trgovine.

12. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV IN VARNOST

Trgovec se zavezuje, da bo zbrane podatke uporabnikov in kupcev obdeloval izključno za namene poslovanja spletne trgovine in jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen v primerih, ko obstajajo za takšno ravnanje zakonske podlage, na primer ob sumu spletne goljufije. Vsak uporabnik in kupec na spletni strani z izrecno privolitvijo dovoli hrambo in obdelavo osebnih podatkov za potrebe izpolnitve naročila ter z naročilom povezano komunikacijo.

Če je uporabnik podal izrecno dovoljenje za obdelavo podatkov za namene neposrednega trženja in proučevanja nakupovalnih navad, se ti podatki lahko uporabijo tudi za te namene.

Trgovec za določen čas dveh let hrani IP naslove vseh obiskovalcev spletne trgovine, pri registriranih uporabnikih pa še vse obvezne podatke in izbirne podatke, ki so jih le-ti vnesli ob registraciji. Dodatno trgovec hrani še:

 • naslove za dostavo blaga,
 • elektronski naslov kupcev,
 • državo prebivališča registriranega uporabnika,
 • čas in datum registracije in
 • arhiv komunikacije med trgovcem in registriranim uporabnikom.

Dostavni službi posredujemo izključno nujno potrebne podatke za dostavo, in sicer:

 • ime in priimek kupca,
 • naslov za dostavo kupca in
 • kontaktno telefonsko številko.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik oziroma kupec sam. Trgovec lahko podatke v anonimizirani in agregirani obliki uporabi za namene statističnih analiz in optimizacijo spletne trgovine. Trgovec ima vzpostavljen sistem varovanja informacij, ki vključuje tehnične, postopkovne in organizacijske ukrepe.

Trgovec v spletni trgovini ne sprejema naročil od nekoga, za katerega ve ali sumi, da je otrok, ne da bi za to imel izrecno dovoljenje njegovih staršev ali skrbnikov. Trgovec v spletni trgovini ne ponuja prostega dostopa do blaga, ki je škodljivo za otroke. Trgovec brez izrecnega dovoljenja staršev ali skrbnikov ne bo sprejemal kakršnihkoli osebnih podatkov, ki zadevajo otroke, prav tako ne bo izdajal podatkov, sprejetih od otrok, tretjim osebam, razen staršem oziroma skrbnikom. Vsaka komunikacija, namenjena otrokom, bo primerna njihovi starosti in ne bo izkoriščala zaupljivosti otrok, pomanjkanja izkušenj ali občutka lojalnosti.

Vse ostale informacije o varstvu osebnih podatkov lahko najdete v dokumentu objavljenemu na spletni strani »eTrgovinica« pod naslovom politika zasebnosti.

13. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

Kupoprodajna pogodba med trgovcem in kupcem je v spletni trgovini sklenjena v trenutku, ko trgovec kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila z naslovom: potrditev prejema naročila. Od tega trenutka so vse cene in drugi pogoji fiksirani in veljajo tako za trgovca kot za kupca. To elektronsko sporočilo ni potrdilo, da je blago na zalogi ali da se je pričela vršiti odprema blaga, ampak le obvestilo kupcu, da je trgovec prejel naročilo in da je stekel postopek preveritve dobavljivosti blaga. Kot kupec velja oseba s podatki, kot so navedeni ob oddaji naročila. Kasnejše spreminjanje podatkov o kupcu ni mogoče. Kupoprodajna pogodba (t.j. prvo elektronsko sporočilo o statusu naročila) je v elektronski obliki shranjena na strežniku trgovca, kupcu, ki je registriran uporabnik pa je dostopna v vsakem trenutku v njegovem uporabniškem profilu (MOJ RAČUN).

Po preveritvi dobavljivosti trgovec pošlje kupcu potrdilo naročila s povezavo v e-pošti s podatki o roku in izvedbi dobave. Trgovec v dogovorjenem roku naročene izdelke pripravi, odpošlje in o tem po elektronski pošti obvesti kupca. V elektronskem sporočilu trgovec pouči kupca tudi o politiki vračila izdelkov ter ga seznani s kontaktnimi osebami za primer pritožbe ali zamude pri dostavi.

Trgovec po dostavi naročenih artiklov kupcu pošlje tudi račun, in sicer v pdf formatu na e-naslov kupca oz. je natisnjen račun priložen k dostavljenim artiklom. V primeru osebnega prevzema na prevzemnem mestu prejme kupec natisnjen račun za nakupljene artikle ob njihovem prevzemu. Na računu sta razčlenjena cena in vsi stroški v zvezi z nakupom ter podano obvestilo o pravici do odstopa od pogodbe.

Kupec je dolžan preveriti pravilnost podatkov pred oddajo naročila. Kasneje podanih ugovorov glede pravilnosti izdanih računov ne upoštevamo.

V kolikor kupnina za izvedeno naročilo s strani kupca ne leže na bančni račun trgovca v roku 7 delovnih dni (bančno nakazilo), se šteje, da je naročilo s stani prodajalca preklicano, pogodba o nakupu preko spletne trgovine pa razvezana.

14. POSTOPEK NAKUPA

Uporabnik izbira blago in jih nalaga v košarico. Ko jih izbere, lahko pred oddajo naročila pregleda košarico in spremeni količine blaga v košarici ali posamezno blago iz košarice odstrani. Uporabnik izbere način plačila, naslov za dostavo in naročilo odda. Uporabnik ima v postopku nakupa možnost, da poleg e-poštnega naslova spletni trgovini »eTrgovinica« zaupa tudi druge kontaktne podatke, v kolikor želi biti obveščen o nadaljnjih akcijah, promocijah, anketah in dogodkih, ki jih organizira spletna trgovina »eTrgovinica«, in sicer preko sms sporočil in/ali viber računa uporabnika. Spletna trgovina »eTrgovinica« v skladu z dokumentom o varstvu in obdelavi osebnih podatkov zagotavlja največjo možno skrbnost pri upravljanju in hrambi osebnih podatkov uporabnikov. Več informacij o namenu zbiranja osebnih podatkov najdete v dokumentu o varstvu in obdelavi osebnih podatkov spletne trgovine »eTrgovinica«.

Po oddaji naročila uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto v informacijski sistem trgovca.

Uporabnik lahko prekliče naročilo v roku dveh ur od potrditve sprejema naročila. Če uporabnik naročila ne prekliče, gre naročilo v nadaljnjo obdelavo. Trgovec naročilo pregleda, preveri dobavljivost naročenih izdelkov in naročilo potrdi oziroma z razlogom zavrne. Trgovec lahko za preverjanje podatkov ali zagotavljanja točnosti dobave pokliče kupca na njegovo kontaktno telefonsko številko ali ga kontakitira prek elektronske pošte. Za blago, ki ga trgovec nima na zalogi, je vezan izključno na dobavo s strani dobaviteljev in na čas, v katerem lahko posamezen dobavitelj dostavi izdelek do trgovca. Po elektronski pošti trgovec kupca obvešča o dobavi blaga. Če je rok dobave predolg in kupec ne želi čakati, lahko kupec to sporoči trgovcu. Ta bo blago odstranil iz naročila in vrnil kupcu morebitno kupnino, ostale izdelke iz naročila pa po izbiri kupca, ali dobavil ali pa celotno naročilo storniral.

Pogodba o nakupu naročenih izdelkov med kupcem in prodajalcem je nepreklicno sklenjena s potrditvijo prejema naročila s strani trgovca, to je, ko trgovec kupcu pošlje elektronsko sporočilo o statusu njegovega naročila, ki vsebuje potrditev prejema naročila.

Za naročila, ki odstopajo od povprečnih naročil pri trgovcu ali trgovec domneva, da gre za sum zlorabe, si trgovec pridržuje pravico pred sklenitvijo pogodbe kontaktirati potencialnega kupca ter preveriti naročilo in po potrebi zahtevati drug način plačila iz nabora predvidenih načinov plačil ali naročilo v celoti ali delno zavrniti.

Trgovec ne prevzema nobene odgovornosti za škodo, ki bi nastala zaradi daljših dobavnih rokov ali zaradi nedobavljivosti blaga, ki ga trgovec nima na zalogi v lastnem skladišču.

15. STROŠKI IN DOSTAVA BLAGA

Trgovec se zavezuje, da bo vsako naročilo obdelano v roku 2 delovnih dni po izvedenem plačilu. V primeru, da zaradi kateregakoli razloga to ni možno, trgovec o tem obvesti kupca.

Rok standardne dostave paketa je od 3-5 dni.

Rok express dostave paketa je 1-3 dni.

Trgovec blago pripravi, odpošlje na s strani kupca izbrani naslov za dostavo in ga o tem obvesti po elektronski pošti. Ravno tako pouči kupca o postopkih v zvezi z vračilom blaga, zamudo pri dostavi in pritožbami.

Podjetje omogoča le dostavo z: Pošta Slovenije

V ceni ni vključen morebiten strošek dostave. Strošek dostave je razviden v spletni trgovini, kjer imate možnost izbire dostave. Podjetje ponuja dva načina dostave: standard in express. Ključna razlika med tema dvema načinoma dostave je v tem, da se naročila z express dostavo prioritetno obravnavajo in pakirajo. Prosimo vas, da pred izbiro načina dostave preverite ceno, ki je navedena ob posamezni izbiri. Ob zaključku naročila se vam prikaže pregled cene, ki je razdeljen na strošek nakupa, strošek dostave in skupen strošek.

Strošek standarne dostave znaša 2,99 €. V kolikor stranka želi prioritetno obravnavanje je strošek express dostave 3,99 €.

Trgovec po pripravi blaga le-tega odpošlje z dostavno pošto. Dostavljeno blago lahko zamudi s strani kupca izbrani rok, saj za dostavo skrbi zunanji partner. V primeru nepravega časa dostave lahko kupec naslovi pritožbo na dostavno službo.

Kupec oziroma naslovnik je dolžan ob prevzemu preveriti količino in kakovost blaga. Kupec oziroma naslovnik se izrecno zavezuje, da se, zaradi kasnejše dostave blaga ali drugačnega načina dostave blaga, odpoveduje drugim načinom za povračilo nastalih stroškov, plačane kupnine in plačanih stroškov dostave blaga, kot so na primer odškodninski zahtevki v obliki civilnih tožb in podobno, obdrži pa vse ostale minimalne pravice v skladu z določili 23. in 24. člena Zakona o varstvu potrošnikov.

16. PRAVICA KUPCA DO ODSTOPA OD POGODBE

• Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, ima potrošnik pravico, da v 14 dneh podjetju na elektronski naslov (info@etrgovinica.si) ali po kakšnem drugem komunikacijskem kanalu nedvomno sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

• Potrošnik mora najkasneje v 14 dneh po sporočilu o odstopu od naročila podjetju vrniti blago. Potrošnik vrne blago na naslov: MS UP d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 22, 4000 Kranj. Če je potrošnik v primeru iz prejšnjega člena tega zakona odstopil od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa prejeta plačila. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od naročila, je neposredni strošek vračila blaga.

• Potrošnik mora artikel vrniti prodajalcu nepoškodovan in v nespremenjeni količini, razen če je artikel uničen, pokvarjen, izgubljen ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Za odstop od pogodbe je potrebno oddati zahtevek na spletni povezavi ter natisniti dokument in ga priložiti k pošiljki:

Spletna povezava za oddajo zahtevka: https://msup.si/returns/?lang=si

Potrošnik blago vrne na naslov:

MS UP d.o.o.

Ulica Mirka Vadnova 22

4000 Kranj

Blago, ki ga kupec vrača mora biti nepoškodovan in v nespremenjeni količini, kot ob trenutku prejema blaga s strani kupca, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je količina blaga zmanjšala, ne da bi bil za to odgovoren sam kupec.

V primeru, če kupec v času med prevzemom in vrnitvijo blaga zaradi odstopa od pogodbe uporablja, ima trgovec nasproti kupcu pravico uveljaviti zahtevek za povračilo zmanjšane vrednosti blaga zaradi kupčeve uporabe. Kupec ni upravičen vračati blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, ali je zapečateno, kupec pa je po prejemu izdelka odprl pečat.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Vračilo prejetih plačil bo izvedeno takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v roku 14 dni od dneva prejema vrnjenega blaga. Zaradi zagotavljanja sledljivosti, točnosti in pravočasnosti vračila se vračilo plačila kupcu izvede izključno z nakazilom na njegov transakcijski račun. Pravico do vračila kupnine v primeru uveljavljanja garancije in stvarnih napak natančneje urejajo določila Zakona o varstvu potrošnikov.

Blaga, ki je hitro pokvarljivo, ali mu hitro poteče rok trajanja, ni dovoljeno vračati.

V kolikor je kupec naročil napačno blago in ga želi zamenjati, krije stroške poštnine (novega oz. zamenjanega blaga) sam.

17. ZAKONSKO JAMSTVO

Prodajalec odgovarja za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in ki se pokaži v dveh letih od dobave blaga.

18. NEPOSREDNA KOMUNIKACIJA

Če želi uporabnik ali kupec neposredno komunicirati s trgovcem, lahko pokliče na telefonsko številko 018282795. Za pomoč in dodatne informacije je uporabniku ali kupcu na voljo tudi e-naslov info@etrgovinica.si

Trgovec bo z uporabnikom ali kupcem stopil v stik preko elektronske pošte v obliki informativnih elektronskih sporočil, če je za to uporabnik ali kupec podal izrecno privolitev. Takšna sporočila bodo jasno in nedvoumno označena kot informativna sporočila in njihova vsebina ne bo spodbujanje k nakupu. Pošiljatelj informativnih elektronskih sporočil bo jasno razviden, poleg tega pa bo uporabniku ali kupcu vselej na voljo možnost odjave od prejemanja tovrstnih sporočil. Odjavo uporabnika ali kupca od prejemanja oglasnih sporočil bo trgovec trajno upošteval.

Poleg zgoraj navedenega trgovec uporabnikom omogoča neposredno komunikacijo prek SMS sporočil ter sporočil na platformi Viber. Zbiranje teh osebnih podatkov je strogo pogojeno z uporabnikovo/kupčevo izrecno privolitvijo v zbiranje in obdelavo takih osebnih podatkov. Če uporabnik/kupec tako privolitev poda, »eTrgovinica« lahko poslane osebne podatke (vključno z zgodovino nakupov in nastavitvami uporabnika/kupca) uporabi za personalizirano komunikacijo preko SMS sporočil, telefonskih klicev, tiskanih katalogov in/ali elektronske pošte v zvezi z izdelki, posebnimi ponudbami, raziskavami, promocijami, dogodki ter za ostalo komunikacijo. Svojo privolitev za prejemanje elektronske pošte lahko uporabnik/kupec kadarkoli umakne s klikom na odjavno povezavo v vsakem sporočilu.

19. OCENE, MNENJA IN PRIPOROČILA UPORABNIKOV

Ocene, mnenja in priporočila uporabnikov in kupcev (v nadaljevanju mnenja) ter recenzije blaga so ena izmed najpomembnejših vsebin spletne trgovine, ki so namenjeni boljšemu informiranju skupnosti uporabnikov in kupcev. Trgovec omogoča objavljanje mnenj uporabnikom spletne trgovine. Z oddajo mnenja se uporabnik ali kupec izrecno strinja s pogoji uporabe njegovega mnenja in trgovcu dovoljuje objavo dela ali celotnega besedila v vseh elektronskih in drugih medijih.

Trgovec si pridržuje diskrecijsko pravico pregledovanja in objavljanja mnenj. Trgovec ne dovoljuje objave mnenj, ki so na kakršenkoli način žaljiva, diskriminatorna, rasistična, seksistična, zavajajoča ali drugače neprimerna, in ne predstavljajo informacij o izdelkih spletne trgovine, ki bi bile koristne za uporabnike in kupce.

20. PRITOŽBE IN SPORI

Trgovec spoštuje pravice potrošnikov in posluje v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov. Trgovec spletne trgovine po najboljših močeh skrbi za zadovoljstvo uporabnikov in kupcev, a se ne more popolnoma izogniti njihovemu nezadovoljstvu, ki se najpogosteje pokaže v obliki pritožbe ali reklamacije.

V teh primerih uporabnik ali kupec posreduje pritožbo telefonsko na številko 01 82 82 795 ali na elektronski naslov info@etrgovinica.com. Trgovec skladno z zakonskimi normativi ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanje potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki ga potrošnik lahko sproži v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

21. SPREMEMBE SPLOŠNIH POGOJEV POSLOVANJA

Trgovec lahko v primeru sprememb predpisov, ki urejajo poslovanje spletnih trgovin, varstvo podatkov ter druga področja, ki so v zvezi s poslovanjem spletne trgovine trgovca, in v primeru sprememb lastne poslovne politike spreminja in/ali dopolnjuje Splošne pogoje poslovanja, o čemer bo vsakič seznanil uporabnike in kupce na primeren način. Vsaka sprememba ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja začne veljati in se uporabljati z iztekom 8-dnevnega roka od objave sprememb in/ali dopolnitev. Če je sprememba in/ali dopolnitev Splošnih pogojev poslovanja nujna zaradi uskladitve s predpisi, lahko izjemoma te spremembe in/ali dopolnitve stopijo v veljavo in uporabo v krajšem času.

Uporabnik ali kupec, ki se s spremembami in/ali dopolnitvami teh Splošnih pogojev poslovanja ne strinja, mora v roku 8 dni od objave obvestila o spremembi in/ali dopolnitvi Splošnih pogojev poslovanja preklicati svoje soglasje k Splošnim pogojem poslovanja, sicer se po izteku tega roka šteje in nasproten dokaz ni dopusten, da uporabnik spremembe in/ali dopolnitve Splošnih pogojev poslovanja sprejema. Preklic soglasja se naredi tako, da uporabnik s pisno izjavo trgovcu sporoči preklic.

Potrebujete pomoč?

Če imate kakršnekoli težave, nas kontaktirajte.

Naročanje po telefonu
018282795
icon-box-image

Kvalitetni izdelki

Skrbno izbrani izdelki samo za vas in vaše najdražje.

icon-box-image

Varen nakup

Varen spletni nakup s kartico ali gotovino ob dostavi.

icon-box-image

Hitra dostava

Hitra dostava na vaš dom.

icon-box-image

Vedno tukaj za vas

Po uspešno oddanem naročilu bomo za vse poskrbeli mi.

ŽELIŠ 10% POPUSTA NA KATERIKOLI IZDELEK? 😍

NE ZAMUDI NAŠE RAZPRODAJE! ✨

 • HITRO SE PRIJAVI! ✉️🎁

Strinjam se, da eTrgovinica uporabi moje osebne podatke iz tega obrazca za neposredno e-poštno trženje. Podatki bodo obdelani v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje varstva osebnih podatkov. Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete.