Kodralnik trepalnic CURLLUXE

Na zalogi

Specifikacije

Opis izdelka

Barva: Bela

Material: Nerjaveče jeklo

KAKO UPORABLJATI: 1. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop za 1,5 sekunde, da začnete predgrevati kodralnik trepalnic, počakajte 30 sekund Zelene lučke označujejo način nizke temperature; Modre lučke označujejo način visoke temperature. 2. Zavihajte trepalnice od spodaj navzgor, nato pritisnite spodnji del trepalnic za 8-15 sekund 3. Počasi premaknite ročaj nad 90 stopinj, da dosežete večji učinek kodranja. 4. Z dvignjenim ročajem nežno odstranite vihalnik trepalnic. 5. Po vihanju trepalnic nanesite maskaro, da se trepalnice bolje oblikujejo in obstojijo dlje. 6. Če lučka sveti rdeče, potem ko izklopite kodralnik, ga napolnite s kablom TYPE-C. Rdeča lučka označuje prazno baterijo, zelena označuje popolnoma napolnjeno baterijo.

POZOR! 1. Po uporabi napravo izklopite (če se gumb za vklop ne izklopi sam, se samodejno izklopi po 5 minutah). 2. Pred nanosom maskare uporabite naš kodralnik trepalnic. 3. Pred uporabo tega izdelka najprej odstranite kontaktne leče. 4. Ne uporabljajte naprave med polnjenjem. 5. Ne razstavljajte glavne enote. 6. Pazite, da glavna enota ne pride v stik z vodo. 7. Shranjujte na hladnem. 8. Če so na izdelku tujki, jih obrišite z vlažno krpo. 9. Ne uporabljajte na umetnih trepalnicah.

Slike in dimenzije so informativne narave

Mnenja

0.0 / 5.0
Dodaj mnenje

86 Ocena

Mnenja

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “Kodralnik trepalnic CURLLUXE”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

Joann
1/5
Potrjen nakup

The Best Pornstars On Onlyfans The Gurus Have Been Doing Three Things kayleight wanless (Joann)

www.Oeffnungszeitenpost.de
5/5
Potrjen nakup

Play With An Online Casino With Simple Sic Bo Strategy 프라그마틱 슬롯게임 (www.Oeffnungszeitenpost.de)

Pornstars on onlyfans
3/5
Potrjen nakup

The 10 Most Scariest Things About Onlyfans Pornstars Pornstars on onlyfans

nexusnook
2/5
Potrjen nakup

10 Approaches To Find A Blog Topic With The Business nexusnook

Cg.Fan-Web.Jp
1/5
Potrjen nakup

Why Make Sure You Play A Number Of Casinos? 카지노슬롯사이트 (Cg.Fan-Web.Jp)

카지노사이트
3/5
Potrjen nakup

How To Win In Slot Machine - Winning A Big Slot Machine Payout 카지노사이트

프라그마틱플레이
2/5
Potrjen nakup

Texas Holdem Poker Table With Dealer Slot Critical Overview 프라그마틱플레이

Contemporary Fireplace Designs
4/5
Potrjen nakup

Wall Mount Fireplaces Explained In Fewer Than 140 Characters Contemporary Fireplace Designs

upvc Windows repair near me
4/5
Potrjen nakup

10 Inspirational Graphics About Upvc Windows Near Me upvc Windows repair near me

audi Lost key
4/5
Potrjen nakup

9 . What Your Parents Taught You About Audi Replacement Key Fob audi Lost key

repair
2/5
Potrjen nakup

What's The Current Job Market For Repair Double Glazed Windows Professionals Like? repair

Window Replacement Near Me
1/5
Potrjen nakup

Five Killer Quora Answers On Window Replacement Near Me Window Replacement Near Me

marine Accident attorney
3/5
Potrjen nakup

What NOT To Do When It Comes To The Boat Accident Attorney Industry marine Accident attorney

symptoms of Adhd adults test
3/5
Potrjen nakup

9 Things Your Parents Taught You About Symptoms Of Adhd Adults Test symptoms of Adhd adults test

upvc door replacement panels
1/5
Potrjen nakup

Where Will Upvc Front Doors Be 1 Year From Now? upvc door replacement panels

Double Glazing repair near me
2/5
Potrjen nakup

See What Double Glazing Repair Near Me Tricks The Celebs Are Utilizing Double Glazing repair near me

Darryl
1/5
Potrjen nakup

How Best Auto Accident Attorney Rose To Become The #1 Trend On Social Media auto wreck lawyer (Darryl)

mesothelioma attorney
1/5
Potrjen nakup

The Worst Advice We've Heard About Mesothelioma Lawyers mesothelioma attorney

Lebanon Mesothelioma Lawyer
5/5
Potrjen nakup

What Do You Think? Heck Is Mesothelioma Legal? Lebanon Mesothelioma Lawyer

goblok
1/5
Potrjen nakup

Why You Should Concentrate On Improving Poker Online goblok

Www.Bouw24.Com
1/5
Potrjen nakup

You'll Never Be Able To Figure Out This Amazon Under Desk Treadmill's Secrets Amazon Under Desk Treadmill (Www.Bouw24.Com)

Silas
3/5
Potrjen nakup

The Most Hilarious Complaints We've Been Hearing About Birth Injury Lawsuit birth injuries [Silas]

Https://Vimeo.Com
3/5
Potrjen nakup

10 Things People Hate About Mesothelioma Compensation Chippewa Falls Mesothelioma Lawyer [Https://Vimeo.Com]

Https://Clicavisos.Com.Ar/
2/5
Potrjen nakup

Why Nobody Cares About Upvc Windows Repair Repair Upvc Windows, Https://Clicavisos.Com.Ar/,

replacement double glazing Window
4/5
Potrjen nakup

11 Ways To Completely Sabotage Your Double Glazed Windows Near Me replacement double glazing Window

demo Slot terbaru 2023
4/5
Potrjen nakup

Responsible For A Slot Demo Pragmatic Budget? 12 Top Notch Ways To Spend Your Money demo Slot terbaru 2023

Https://Vimeo.Com/
3/5
Potrjen nakup

20 Up-And-Comers To Watch In The Motorcycle Accident Legal Industry Carolina Beach Motorcycle Accident Attorney, Https://Vimeo.Com/,

Best Auto Accident Attorney Near Me
3/5
Potrjen nakup

What's The Reason Everyone Is Talking About Auto Accident Lawsuits Right Now Best Auto Accident Attorney Near Me

luxuriousrentz.com
2/5
Potrjen nakup

Steps For Titration Tools To Streamline Your Daily Life Steps For Titration Trick That Every Person Should Be Able To steps for titration - luxuriousrentz.com -

Marine Accident Attorney
4/5
Potrjen nakup

Why Nobody Cares About Boat Accident Attorney Marine Accident Attorney

bunk beds for Small rooms
3/5
Potrjen nakup

Guide To L-Shaped Bunk Beds For Small Rooms: The Intermediate Guide To L-Shaped Bunk Beds For Small Rooms bunk beds for Small rooms

Https://axiecn.cn/
4/5
Potrjen nakup

30 Inspirational Quotes On Erb's Palsy Compensation erb's palsy law firms - Https://axiecn.cn/ -

metal
1/5
Potrjen nakup

15 Best Twitter Accounts To Learn About Remote Control Anal Butt Plugs metal

Private Adhd assessment near Me
4/5
Potrjen nakup

See What Private ADHD Assessment Near Me Tricks The Celebs Are Using Private Adhd assessment near Me

car accident attorney case evaluation
3/5
Potrjen nakup

Why You Should Focus On The Improvement Of Car Accidents Attorney car accident attorney case evaluation

https://maps.google.com.pa/
5/5
Potrjen nakup

10 Things That Your Family Taught You About Window Replacement Near Me window replacement near me - https://maps.google.com.pa/,

treatments for adhd
5/5
Potrjen nakup

Will Treating Adhd In Adults Never Rule The World? treatments for adhd

Brian
2/5
Potrjen nakup

The 10 Most Scariest Things About Personal Injury Legal personal injury law firm (Brian)

double glazing units near me
5/5
Potrjen nakup

See What Double Glazing Units Near Me Tricks The Celebs Are Utilizing double glazing units near me

Cynthia
3/5
Potrjen nakup

11 "Faux Pas" That Are Actually Okay To Make With Your Window Glass Repairs double glazed window repairs near me (Cynthia)

m.ldnbonl.navidcook.co.kr
5/5
Potrjen nakup

16 Must-Follow Facebook Pages To Auto Lock Smith Near Me Marketers automotive Locksmith cost (m.ldnbonl.navidcook.co.kr)

online Shopping uk For clothes
3/5
Potrjen nakup

What's The Current Job Market For Online Shopping Uk For Clothes Professionals? online Shopping uk For clothes

asbestos case
1/5
Potrjen nakup

Tips For Explaining Asbestos To Your Boss asbestos case

Injury lawsuit
4/5
Potrjen nakup

20 Reasons To Believe Injury Settlement Will Never Be Forgotten Injury lawsuit

Treadmills Best
5/5
Potrjen nakup

See What Treadmills Best Tricks The Celebs Are Using Treadmills Best

Morgan hill injury Law firm
2/5
Potrjen nakup

7 Things You've Never Known About Injury Lawyers Morgan hill injury Law firm

Fitters
5/5
Potrjen nakup

How To Research Double Glazing Luton Online Fitters

camp verde asbestos lawyer
5/5
Potrjen nakup

The companies that produced camp verde asbestos lawyer-based products were aware of its dangerous, but they continued to use it over a period of time without revealing the dangers. This inattention led to mesothelioma, and other asbestos-related diseases.

Fireplace retailers
5/5
Potrjen nakup

How To Save Money On Wall Mounted Fireplace Fireplace retailers

treadmills for home uk
5/5
Potrjen nakup

You'll Never Guess This Treadmills For Home UK's Tricks treadmills for home uk

wayranks.com
3/5
Potrjen nakup

Why Is Everyone Talking About Patio Sectional Sofa Right Now tan sectional sofa; wayranks.com,

online shopping Uk groceries
3/5
Potrjen nakup

What's The Job Market For Online Shopping Uk Groceries Professionals? online shopping Uk groceries

treadmill Near me
3/5
Potrjen nakup

Five Killer Quora Answers On Treadmill Near Me treadmill Near me

Richland mesothelioma attorney
4/5
Potrjen nakup

10 Things You Learned From Kindergarden They'll Help You Understand Mesothelioma Legal Richland mesothelioma attorney

veleco mobility scooters reviews
1/5
Potrjen nakup

See What Veleco Mobility Scooters Reviews Tricks The Celebs Are Using veleco mobility scooters reviews

case esports
4/5
Potrjen nakup

The Myths And Facts Behind CS GO Case New case esports

Space Saving Extension Cord
3/5
Potrjen nakup

An Easy-To-Follow Guide To Cheap Online Electronics Shopping Uk Space Saving Extension Cord

Accident Attorneys In Colorado Springs
3/5
Potrjen nakup

15 Documentaries That Are Best About Accident Attorney Lawyer Accident Attorneys In Colorado Springs

No. 946-Kit
1/5
Potrjen nakup

3 Common Causes For Why Your Amazon Online Shopping Clothes Uk Isn't Performing (And Solutions To Resolve It) No. 946-Kit

windows
2/5
Potrjen nakup

See What Windows Near Me Tricks The Celebs Are Making Use Of windows

Repair upvc Window
5/5
Potrjen nakup

A Positive Rant Concerning Upvc Windows And Doors Repair upvc Window

Maurine
4/5
Potrjen nakup

The Most Popular L Sectional Sofa That Gurus Use Three Things sectional sofa with chaise (Maurine)

fastcomments.Com
3/5
Potrjen nakup

Online Gambling - How To Be A Professional Gambler 프라그마틱 무료슬롯 - fastcomments.Com -

Ford Ka Key Replacement
2/5
Potrjen nakup

Here's A Few Facts Regarding Replacement Car Keys Ford Ford Ka Key Replacement

Dustin
5/5
Potrjen nakup

The Advanced Guide To Accident Attorney Near Me accident attorney in gainesville (Dustin)

Mesothelioma attorney
4/5
Potrjen nakup

Don't Be Enticed By These "Trends" About Asbestos Claim Mesothelioma attorney

Window Doctor
4/5
Potrjen nakup

15 Reasons To Love Window Repair Window Doctor

vauxhall zafira key Fob replacement
1/5
Potrjen nakup

The Three Greatest Moments In Vauxhall Astra Key Fob Replacement History vauxhall zafira key Fob replacement

Ruben
2/5
Potrjen nakup

You'll Be Unable To Guess Best Online Shopping Sites Clothes's Secrets best online shopping sites clothes (Ruben)

mental Assessments
2/5
Potrjen nakup

15 Great Documentaries About Mental Health Assessment mental Assessments

Where To Buy Electronics Online
3/5
Potrjen nakup

See What Where To Buy Electronics Online Tricks The Celebs Are Using Where To Buy Electronics Online

Jung
4/5
Potrjen nakup

7 Tips To Make The Maximum Use Of Your Injury Lawyer injury lawsuits (Jung)

Personal Injury Lawsuits
3/5
Potrjen nakup

10 Quick Tips For Personal Injury Settlement Personal Injury Lawsuits

Boyd
5/5
Potrjen nakup

10 Facts About Best Accident Attorney That Will Instantly Put You In A Positive Mood accident attorney near me (Boyd)

Asbestos Compensation
2/5
Potrjen nakup

15 Startling Facts About Asbestos Lawyer That You Didn't Know Asbestos Compensation

Vessel Crash Attorney
1/5
Potrjen nakup

How Boating Attorneys Has Changed The History Of Boating Attorneys Vessel Crash Attorney

https://cairns.nsta.edu.Au/author/Dollarlute4/
5/5
Potrjen nakup

Guide To Top 10 Pornstars: The Intermediate Guide The Steps To Top 10 Pornstars top 10 pornstars; https://cairns.nsta.edu.Au/author/Dollarlute4/,

sa.dudj.krdssah.859635
1/5
Potrjen nakup

Guide To Uk Online Shopping Sites Like Amazon: The Intermediate Guide In Uk Online Shopping Sites Like Amazon uk online shopping sites like amazon (sa.dudj.krdssah.859635)

autowatch ghost 2 installers near me
1/5
Potrjen nakup

The 10 Most Scariest Things About Autowatch Ghost 2 Installers Near Me autowatch ghost 2 installers near me

lost a Car Key
3/5
Potrjen nakup

Lost A Car Key Tools To Make Your Daily Lifethe One Lost A Car Key Technique Every Person Needs To Be Able To lost a Car Key

https://app.salesloft.Com/c/48fefeac-0c87-460a-9368-cfb6e4ec267d/aHR0cHM6Ly93d3cuY2hlYXBlcnNlZWtlci5jb20vdS9uZXN0cmFkaW81/aHR0cDovL3d3dy51YmltaWNyby5jby5rci9iYnMvYm9hcmQucGhwP2JvX3RhYmxlPWZyZWUmd3JfaWQ9MzM2MzQ/www-alteryx-com
1/5
Potrjen nakup
Pornstars On Playboy
5/5
Potrjen nakup

10 Meetups About Playboy Pornstars You Should Attend Pornstars On Playboy

double glazing
2/5
Potrjen nakup

Five Killer Quora Answers To Double Glazing Repair double glazing

menwiki.men
4/5
Potrjen nakup

11 Creative Methods To Write About Cheap Squirting Dildos sqirting dildo, menwiki.men,

Odessa
3/5
Potrjen nakup

10 Myths Your Boss Has About Charity Shop Online Clothes Uk cheapest online shopping uk; Odessa,

car Key programming Near Me
4/5
Potrjen nakup

The 10 Most Terrifying Things About Car Key Programming Near Me car Key programming Near Me

Opis izdelka

Hitro in enostavno

Z našim elektronskim vihalnikom trepalnic Curlluxe lahko brez truda dosežete želeno obliko in privzdignete trepalnice. 🌟 Samo pritisnite gumb in že ste pripravljeni! 👁️

Elektronski

Brez zapravljenega truda! 💁‍♀️ Z elektronskim vihalnikom trepalnic ne boste potrebovali nobenega drugega orodja ali spretnosti. 🔌

Pogosto zastavljena vprašanja

01
Koliko znaša poštnina?

Poštnina znaša 2,99€. V primeru, da naročite nad 29€ je poštnina brezplačna!

02
Na kakšne načine lahko plačam izdelke?

V naši spletni trgovini ponujamo 3 načine plačila. Tako lahko naročilo plačate po povzetju, preko Paypal ali s kreditno kartico.

03
Kdaj mi boste dostavili paket?

Vsi paketi so dostavljeni v najkrajšem možnem času. Če je izdelek na zalogi, vam bo dostavljen v roku 5 delovnih dni. Če ob obisku kurirja niste dosegljivi, lahko na podlagi prejetega obvestila pokličete kurirja in se dogovorite za ponovno dostavo. Paket je lahko dostavljen tudi v službo, na fakulteto, v študentski dom ali drugam, vendar vedno z dogovorom s kurirjem. V primeru, da izbranega izdelka ni na zalogi, vam ga bomo poslali takoj, ko bo mogoče.

04
Ali lahko izdelke kje osebno prevzamem?

Osebnih prevzemov trenutno nimamo. Za vsa vprašanja smo na voljo na info@etrgovinica.si

05
Kako izdelek vrnem ali zamenjam?

Po zakonu imate pravico odstopiti od pogodbe in vrniti izdelek v 14 dneh od prevzema paketa. Za več informacij kliknite na dnu strani na zavihek Vračila in reklamacije.

Morda vam bo prav tako všeč…

16.99€

20.99€
Najnižja cena 30 dni pred popustom: 17.99

-19%

Si želiš imeti popolno dolžino in obliko svojih trepalnic? 
Nič lažjega! Predstavljamo elektronski kodralnik trepalnic Curlluxe – tvoj ključ do lepih trepalnic v nekaj sekundah.

3x

13.99€

/kos

NAJVIŠJI PRIHRANEK

2x

14.99€

/kos

TOP IZBIRA

1x

16.99€

/kos

Brezplačna poštnina

/ 29.00€

Skupaj

NE ZAMUDITE! Dodajte Komplet za senčenje oči 4.99€

NE ZAMUDITE! Dodajte Vrtnica z verižico 6.99€